انواع کنداکتومترهای رومیزی،پرتابل و قلمی کمپانی متروم سوئیس