ترازوهای آزمایشگاهی و صنعتی، ترازوهای رطوبت سنجی

View more

کدورت سنج های رومیزی و پرتابل

 

View more

COD/BOD متر مخصوص آب و پساب

 

View more
sample

هات پلیت مگنت، شیکر لوله، شیکر ارلن بالن، همزن استیرر و روتاری

 

View more
sample

شوف بالن ، نقطه ذوب نقطه اشتعال، سوکسله

 

View more

رنگ سنجی (Colorimeter)

 

View more

موادشیمیایی، محیط کشت، تیترازول، کاغذ ph

 

View more

پ.هاش مترهای رومیزی، پرتابل و قلمی

 

View more

اسپکتروفتومتر وفتومترهای آزمایشگاهی و صنعتی

 

View more

انکوباتور یخچال دار مخصوص BOD

 

View more
sample

ترمومترهای ASTM، ترمومتر و رطوبت سنج های دیجیتال، دیتالاگر و لوکس متر

 

View more
sample

آب مقطرگیری، شیکرهای آزمایشگاهی، فریزر

 

View more

کوره های آزمایشگاهی و صنعتی

 

View more
sample

لوازم و شیشه آلات آزمایشگاهی

 

View more

کنداکتومترهای رومیزی،پرتابل و قلمی

 

View more

قرص های DPD، فنل رد، تست کیت کمپراتور، Reagent، ویال

 

View more
sample

الک و شیکرالک های استاندارد، بمبو

 

View more
sample

دانسیتومتر، چگالی سنج، بومه، لاکتومتر، ساکاریمتر، الکل سنج و بوتیرومتر

 

View more

ویسکومتر

 

View more
sample

سانتریفیوژ

 

View more

رفراکتومترهای کلینیکال، دیجیتال و رومیزی

 

View more
sample

اکسیژن مترهای پرتابل

 

View more

هضم و تقطیر کجلدال استخراج کننده چربی (سوکسله)، تیتراتور 

 

View more
sample

گاز کروماوگرافی گازی، جرمی، HPLC و انواع ستون GC

 

View more

فلیم فتومترهای کلینیکال و صنعتی

 

View more
sample

آون، بن ماری، انکوباتور

 

View more
sample

اتوکلاوهای استاندارد ایستاده و رومیزی

 

View more

محصولات ما