انواع کنداکتومترهای رومیزی،پرتابل و قلمی کمپانی لاویباند آلمان