انواع کنداکتومترهای رومیزی،پرتابل و قلمی کمپانی اوهایوس امریکا – سوئیس