انواع پ.هاش مترهای رومیزی ، پرتابل و قلمی کمپانی متروم سوئیس