انواع ترمومترهای ASTM، ترمومترهای دیجیتال ، هیدرومتر(رطوبت سنج) کمپانی تفا - دوستمن آلمان

ترموهیدرومتر-گرد-بزرگ-مدل-45-2007
  ترموهیدرومتر گرد بزرگ مدل: 45.2007 رنج دما: °100+...0 سانتی گراد رنج رطوبت:%50...10 از کمپانی TFA...
تستر-خاک-سه-کاره-مدل-48-1000
  تستر خاک سه کاره مدل: 48.1000 رنج pH : 8 – 3.5 رنج نور: lux  2000  - 0 رنج رطوبت: %100...0 از کمپانی TFA...
ترمومتر-،-ساعت-و-تقویم-دیجیتال-رومیزی-مدل-60-2011
  ترمومتر ، ساعت و تقویم دیجیتال رومیزی مدل: 60.2011 رنج دمای : °50+...0 سانتی گراد از کمپانی TFA...
ساعت-و-تقویم-دیجیتالیِ-مکعبِ-رنگارنگ-مدل-98-1075
  ساعت و تقویم دیجیتالیِ مکعبِ رنگارنگ مدل: 98.1075 از کمپانی TFA آلمان ساعت دیجیتال با قابلیت تغییر رنگ در...
ترمومتر-–-ساعت-و-تقویم-دیجیتال-رومیزی-مدل-98-1054
  ترمومتر – ساعت و تقویم دیجیتال رومیزی مدل: 98.1054 رنج دمای : C°50+...10- از کمپانی TFA آلمان ساعت، تقویم...
ترمومتر-–-ساعت-و-تقویم-و-جاخودکاری-دیجیتال-رومیزی-مدل-98-1075
  ترمومتر – ساعت و تقویم و جاخودکاری دیجیتال رومیزی مدل: 98.1075 رنج دمای : °50+...0 سانتی گراد از کمپانی TFA...
ترمومتر-دیجیتال-دوکاناله-tc-301-مدل-5020-0301
  ترمومتر دیجیتال دوکاناله (TC 301) مدل: 5020.0301 رنج دما: °1370+...200- سانتی گراد از کمپانی TFA...
ترمومتر-دیجیتال-چهارکاناله-tc-309-مدل-5020-0309
  ترمومتر دیجیتال چهارکاناله (TC 309) مدل: 5020.0309 رنج دما: °1370+...200- سانتی گراد از کمپانی TFA...
ترمومتر-لیزری-دیجیتال-مادون-قرمز-scan-temp-486-مدل-5020-0486
  ترمومتر لیزری دیجیتال مادون قرمز (Scan Temp 486) مدل: 5020.0486 رنج دما: °550+...60- سانتی گراد از کمپانی...
ترموهیدرومتر-لیزری-دیجیتال-مادون-قرمز-scan-temp-rh-896-مدل-5020-897
  ترموهیدرومتر لیزری دیجیتال مادون قرمز (Scan Temp RH 896) مدل: 5020.0896 رنج دما: °500+...50- سانتی گراد از...
سنسور-تیپ-k-مدل-6010-0088
  سنسور تیپ K مدل: 6010-0088 رنج دما: °480+...40- سانتی گراد از کمپانی TFA آلمان سنسور تیپ K، قابلیت نصب به...
سنسور-تیپ-k-مدل-6010-576
  سنسور تیپ K مدل: 6010-0575 رنج دما: °1100+...200- سانتی گراد از کمپانی TFA آلمان سنسور تیپ K، قابلیت نصب...
سنسور-تیپ-k-مدل-6010-577
  سنسور تیپ K مدل: 6010-0576 رنج دما: °1100+...200- سانتی گراد از کمپانی TFA آلمان سنسور تیپ K، قابلیت نصب...