انواع اکسیژن مترهای پرتابل کمپانی آدوا رومانی – مجارستان

الکترود-اکسیژن-متر
      الکترود اکسیژن متر ساخت کمپانی ADWA رومانی کد AD8000/3 الکترود مخصوص دستگاه اکسیژن متر پرتابل ، از...
محلول-zero-oxygen-مخصوص-دستگاه-اکسیژن-متر
      محلول  Zero Oxygen  مخصوص دستگاه اکسیژن متر ساحت کمپانی آدوا رومانی کد  AD7040 حاوی 12 گرم معرف...
محلول-مخصوص-نگهدارنده-الکترود-اکسیژن-do
    محلول مخصوص  نگهدارنده الکترود اکسیژن (DO) ساحت کمپانی آدوا رومانی کد AD9072 حاوی 4 محلول 30 میلی...
اکسیژن-متر-پرتابل-ضدآب-مدل-ad630
اکسیژن متر پرتابل ضدآب مدل AD630 ساخت کمپانی ADWA رومانی قابلیت  اندازه­ گیری اکسیژن حل شده در محلول در محدوده...